Barutana

Barutana Bjelovar, natječajni rad

Širi obuhvat Spomen područja Barutana sadrži kontrast guste hrastove šume i otvorenog prostora s ostacima posljedica eksplozije. Prijedlog nove šetnice zadržava i uvažava postojeće smjerove kretanja dodajući obodnu južnu šetnicu. Fokus ovog prijedloga je na sagledavanju cjeline i povezanosti kretanja uz minimalnu intervenciju u vegetaciju i okoliš. Sami putevi definirani su nevidljivim, ukopanim rubnjacima, a ispunjeni zbijenom sipinom. Dodatni efekt naglašavanja pojedinih cjelina postiže se selektivnom košnjom, rasporedom klupa, info panoima i rasvjetom. Dijelovi travnatih površina uz puteve, kose se nisko kako bi se potvrdio pješački koridor i stvorio novi prostor za druge sadržaje (boravak, odmor). Središnji travnati prostor (omeđen Putem branitelja), zadržao bi visoku travnatu vegetaciju čime se usmjerava komunikacija iz užeg obuhvata prema prostoru barutane, a ujedno se postiže koherentna prostorna cjelina.
SPOMEN OBILJEŽJE čini cjelina polukružnog stepenastog amfiteatra zamišljenog kao mjesto kontemplacije za posjetitelje i sučeljene zakrivljene reljefne plohe kao mjesta zajedničke komemoracije. Oba elementa spaja ovalna, izdignuta podloga do koje vodi blaga kosina. U dijelu predviđenom za sjedenje izuzeto je jedanaest kubusa što simbolički prikazuje odsutnost stradalih. U plohu samog reljefa obostrano su utisnuti negativi debala jedanaest hrastova u rasporedu koji sugerira eksploziju koja je odnijela njihove živote. Ovi tragovi koji se vizualno iščitavaju kao jaki grafizmi, u svom rasteru i presjecima asociraju na multiplikaciju križa kao simbola žrtvovanja i patnje.

NARUČITELJ:

grad Bjelovar

VRSTA PROJEKTA:

natječajni rad

GODINA:

2017.

AUTORI:

Božica Dea Matasić, akademska kiparica
Kaja Šprljan Bušić,
krajobrazna arhitektura
David Kramarić, krajobrazna arhitektura

LOKACIJA:

Bjelovar, Hrvatska

pogled 2
presjek1
presjek2
presjek3
noćni prikaz