Klek

staza od Ogulina do Kleka

Klek je istaknuta planina na rubu Velike Kapele, iznad samog grada Ogulina i jedno je od najatraktivnijih i najpopularnijih planinskih odredišta u Hrvatskoj.
S obzirom na to da se planira rekonstrukcija postojećih staza šetnice u skladu s planom razvoja i potreba rekreacijskih i turističkih atrakcija te u skladu s planom razvoja, bilo je potrebno oplemeniti taj dio šetnice unoseći minimalne, ali značajne promjene u neposredni prostor krajobraza.
Ovim su se zahvatom sa cjelovitim i kvalitetnim pristupom uređenju, nastojali osigurati raznoliki doživljajni sadržaji, ekološki skladna rješenja i percepcijski ugodni scenariji na kojima će se izgrađivati ekološka i suvremena slika planinarskog izletišta. Cilj je bio stvoriti uređen i prepoznatljiv opseg turističke i ekološke infrastrukture determiniran kulturnom i prirodnom baštinom područja.
Oblikovanjem je planirana postava novih elemenata kojima će se posjetiteljima pružiti mogućnost odmora i informiranja. Duž staze planirano je postavljanje elemenata za sjedenje, informacijskih tabla i ograde na dijelovima šetnice, te rekonstrukcija i sanacija dotrajalih elemenata iste.

NARUČITELJ:

grad Ogulin

VRSTA PROJEKTA:

izvedbeni projekt

GODINA:

2017.

AUTORI:

Ana Marija Unković, arhitekura
Kaja Šprljan Bušić,
krajobrazna arhitektura

LOKACIJA:

Ogulin, Hrvatska

Klek_web_detalji2
KLEK_IDEJNO RJESENJE-VIDIKOVCI-DOPUNA-LOZA
KLEK_IDEJNO RJESENJE-VIDIKOVCI-DOPUNA-GOLUBINAC