Hotel Sheraton

hotel Sheraton, Dubrovnik

Polazišta oblikovanja krajobraza su proizašla iz postojećih prostornih vrijednosti (visoka vegetacija, vizure, šira slika prostora, te postojeći zoning). Stoga je prostor oblikovan na način da poštuje krajobrazne vrijednosti, čuva prepoznatljivost i karakterističnu sliku prostora tj. njegov identitet. Postojeći zoning je zadržan, ali su sadržaji upotpunjeni.
Uređenje otvorenog prostora oko objekta proizlazi iz valorizacije postojećih kvaliteta na terenu, pa se tako zadržavaju svi primjerci visoke vegetacije koji se nalaze oko građevine, a nisu u konfliktu s projektima vanjske infrastrukture i prometa. Osim postojećih stabala, projektom se predviđa i unošenje novih autohtonih vrsta koje se nadopunjuju na postojeći biljni fond.
Biljni materijal je pretežno formiran s drvenastim vrstama koje su u skladu s fitocenološkom strukturom područja, te nižim autohtonim biljkama koje prekrivaju plohe. Oblikovni jezik je nenametljiv, s tendencijom isticanja određenih zona.
Planirana urbana oprema je karakterizirana suvremenim izričajem koje se uklapa u mediteranske ambijente. Klupe i ležaljke, žardinjere i koševi za smeće svojim karakterom se uklapaju u prostorno oblikovanje, te nenametljivo predstavljaju suvremeni oblikovni jezik. Stoga su odabrani elementi oblih linija i svjetlih tonova.
Rasvjeta prostora je koncipirana da ističe ambijentalne vrijednosti krajobraza.

NARUČITELJ:

Hoteli Dubrovačka rivijera d.d.

VRSTA PROJEKTA:

pozivni natječaj

GODINA:

2019.

AUTORI:

Ines Hrdalo, krajobrazna arhitektica
Kaja Šprljan Bušić,
krajobrazna arhitektica
Zrinka Maranić, krajobrazna arhitektica
Matea Bolčević, krajobrazna arhitektica

LOKACIJA:

Srebreno, Dubrovnik, Hrvatska

KK_Sheraton idejno_plakat
hotel bazen biljke 3d prozirno
b1_500_situacija_ispravak copy
hotel ulaz biljke 3d prozirno