Kamačnik

centar za posjetitelje i šumska staza Kamačnik

Od glavnog ulaza u kanjon Kamačnika gdje je smješten restoran Kamačnik te ruševine nekadašnje pilane, planirana je obnova i nadogradnja postojeće šumske staze kroz kanjon do samog izvora kao i obnova kamenih zidova stare pilane te njegova prenamjena u posjetiteljski centar. Staza se obnavlja na gornjem toku, uz obnovu prijelaza i postavljanje novih klupa, info panoa i odmorišta. Postavlja se drveni podest u funkciji nove promatračnice te drveni pješački most na poziciji ostataka starog mosta. Obzirom da je kanjon Kamačnik zaštićeni prirodni krajolik, kod projektiranja su u obzir uzete najstrože ekološke norme s naglaskom na korištenje lokalnog drva k ao materijala za elemente šumske staze.

NARUČITELJ:

grad Vrbovsko

VRSTA PROJEKTA:

idejni projekt

GODINA:

2015.-2018.

AUTORI:

Anamarija Unković, arhitektura
Kaja Šprljan Bušić, krajobrazna arhitektura
Elodie Brunet, studenti na CFPPA Antibes (landscape engineer)
Vincent Grivel, studenti na CFPPA Antibes (landscape engineer)

LOKACIJA:

kanjon Kamačnik

Kamačnik_web bijelo
KK_kamacnik_web_2
kamačnik paneli