Kneževi Vinogradi

Kneževi Vinogradi

Otvoreni prostor parka karakteriziran je zelenim površinama te popločanim plohama glavne šetnice koja je nositelj brojnih tematskih elemenata parka. Zone nadahnute Podunavljem okarakterizirane su močvarnim biljem koje čini poveznicu s vodenim kanalima i implementira ih u sam prostor parka. Kako je prostor Kneževih vinograda stanište zaštićenih i ugroženih životinjskih vrsta, ove zone bi stvorile nove površine za njihova staništa i boravak pa se u tim zonama odvijaju pasivnije aktivnosti poput šetnje i odmora te promatranja životinja.
Prostor inspiriran Baranjom je središnji dio površine u kojoj su planirane zone tematski vezane za poljoprivredne površine. Tako se oblikovanje zone temelji na pravilnim parcelacijama koje su karakterizirane ratarskim poljoprivrednim kulturama, površinom pod vinogradima te šumskom zonom.
Ove površine su ispresijecane stazama od kojih je jedna naglašenija jer implementira i brojne tematske elemente pa stvara centralni javni prostor parka. Na ovim zonama su superponirana dva kruga koja svojom jednostavnom travnatom, multifunkcionalnom plohom stvaraju kontrast ostalim ispunjenim dijelovima parka.
Na cijelu kompoziciju se nadovezuje i vertikalna raščlanjenost prostora, uobličena volumenima drveća u šumarku, te dvjema modelacijama uz mostove, jednom blago napetom uzvisinom unutar sjevernog kruga i jednom depresijom unutar južnog kruga.

NARUČITELJ:

Općina Kneževi Vinogradi

VRSTA PROJEKTA:

glavni projekt

GODINA:

2016.

AUTORI:

Njirić+ arhitekti, arhitektura
Ines Hrdalo,
krajobrazna arhitektura
Kaja Šprljan Bušić,
krajobrazna arhitektura
David Kramarić, krajobrazna arhitektura

LOKACIJA:

Kneževi Vinogradi, Hrvatska

tekst fotka
presjek3