Akupunktura grada

AKUPUNKTURA GRADA

Radionica u Savamali, Beograd je jedna od 5 radionica unutar projekta Akupunktura grada.

6 interdisciplinarnih timova rezultiralo je sa 14 projekata različitih razmjera, ali sve sa istom idejom implementacije pozitivnih urbanih promjena.
Od 14 predloženih intervencija prikazanih na završnoj prezentaciji, stručni žiri odabrao je 5 intervencija za prelazak na sljedeću završnu fazu i realizaciju, među kojima je bio i projekt Nova ulica.

SVRHA PROJEKTA:

radionica unutar projekta Akupunktura grada

VRSTA PROJEKTA:

intervencija u prostoru

GODINA:

2012.

AUTORI:

Đorđe Šumanović, Daša Spasojević, Predrag Milić, arhitekti

Kaja Šprljan Bušić, krajobrazna arhitektica

Ismet Lisica, grafički dizajner

Ivana Lučić, povjesničarka umjetnosti

Maja Popović, Dragan Žuvela, mentori

LOKACIJA:

Savamala, Beograd

Braće Krsmanović

Beograd

Srbija