PRIVATNI VRT POMER

PRIVATNI VRT POMER

Suvremeno oblikovanje privatnog vrta u skladu je s planiranom arhitekturom. Glavna želja investitora bila je ostvarenje reprezentativnosti i skladnosti koje su dobivene geometrijskim oblikovanjem odnosno ravnim i čistim linijama. Takvo oblikovanje postignuto je linearnim postavljanjem stabala maslina, koje su glavni elementi vrta te grmlja i trajnica koji prate komunikaciju i boćalište. Linearnost je omekšana, ali još veća reprezentativnost postignuta neformalnom sadnjom mediteranskog bilja u šljunku. Kod odabira bilja naglasak je bio na mediteranskim vrstama te na funkcionalnosti i jednostavnosti održavanja.

NARUČITELJ:

privatni investitor

VRSTA PROJEKTA:

idejni projekt

GODINA:

2018.

ARHITEKTURA:

SKROZ

KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

Kaja Šprljan Bušić, krajobrazna arhitektura
Nataša Fiolica,
krajobrazna arhitektura
David Kramarić, krajobrazna arhitektura

LOKACIJA:

Pomer, Hrvatska

POMER
ISTRA

HRVATSKA