PARK+

PARK+

Idejno rješenje parka u Borovu naselju, nastalo na radionici “Parkovi Vukovara”.

SVRHA PROJEKTA:

u sklopu radionice “Parkovi Vukovara”

VRSTA PROJEKTA:

idejno rješenje

GODINA:

2012.

AUTORI:

Kaja Šprljan Bušić, krajobrazna arhitektica

Ana Raguž, krajobrazna arhitektica

Margita Grubiša, arhitektica

Martina Ljubičić, arhitektica

LOKACIJA:

Borovo naselje, Hrvatska

Vukovar

Hrvatska