Ivanin park bajki

Ivanin park bajki

U samom srcu Ogulina nalazi se Frankopanski kaštel, sa Ivaninom kućom bajki i zavičajnim muzejom. Ideja je da se prostor unutar zidina pretvori u park bajki, sa različitim sadržajima za ljetni i zimski period.

NARUČITELJ:

Sportska Zajednica grada Ogulina

VRSTA PROJEKTA:

idejni projekt

GODINA:

2015.

AUTORI:

Anamarija Unković

Kaja Šprljan Bušić

LOKACIJA:

Ogulin

Stari grad Ogulin

Hrvatska