DV Višnjica

dječji vrtić Višnjica

Ulaz na parcelu je sa prometnice sa južne strane. Istočno i zapadno od ulaza uz cestu su parkirališna mjesta. Parcela je omeđena ogradnim panelima visine 1000 mm. Uz prometnicu odnosno parkirališna mjesta se, osim ograde proteže neformalna živica od brzorastućeg grmlja.
Glavni dio za boravak djece u vanjskom prostoru nalazi se u jugozapadnom dijelu parcele. Teren koji je trenutno u padu izmodeliran je na način da se izravna i stvori ravna ploha u razini objekta, a da se prema zapadnom i južnom rubu parcele pojavi pokos. Na taj način će se stvoriti jedinstvena cjelina objekta i vanjskog prostora i omogućiti preglednost prostora i sigurna igra djece. Prilikom modeliranja terena višak će se zemlje iskoristiti za kreiranje okruglih brdašca za igru. Na zaravnjenom dijelu parcele postavljaju se sprave za dječju igru.
U ovom su dijelu planirana ukrasna stabla koja ujedno štite od sunca. Na pokosima je za učvršćenje padine planirana sadnja dunjarice – Cotoneaster damerii, a uz pergole iznad terasa biljka penjačica glicinija (Wisteria sinensis).
Dio terena sjeverno od objekta je u prirodnom padu. Bliže objektu na relativno ravnom terenu planira se formiranje malog edukativnog vrta oblikovanog okruglim visokim gredicama načinjenim od obojanih betonskih cijevi promjera 1 m.
Uz ogradu na istočnom rubu parcele planira se sadnja biljke panjačice Clematis.
Uz zapadni rub parcele predviđa se sadnja stabala voćki koja će nadomjestiti postojeći stari voćnjak. Koriste se po jedna vrsta voćke tipične za ovaj kraj, a cilj je da djeca mogu jesti voćke iz svog dvorišta. U ovom se dijelu, uz ogradu, predviđa i sadnja grmlja bobičastog voća.
Na najsjevernijem dijelu parcele predlaže se formiranje „živog šatora“ od mladica kovrčave vrbe koje se posade u zemlju i spoje na vrhu te na taj način formiraju sklonište za djecu.

NARUČITELJ:

Grad Lepoglava

VRSTA PROJEKTA:

glavni projekt

GODINA:

2019.

AUTORI:

Kaja Šprljan Bušić, Kreativni krajobrazi d.o.o.
Nataša Fiolica,
Zeleni ured d.o.o.

 

LOKACIJA:

Lepoglava, Hrvatska

 

presjeci
presjeci

Višnjica

Hrvatska