Biljane

– tematski agrikulturni park –

Tematski agrikulturni park Biljane

Zadatak projekta tematskog parka Biljane je stvoriti ugodan prostor za štićenike doma za starije osobe, omogućiti im rekreaciju bavljenjem jednostavnih radnji u tradicionalnoj poljoprivredi, te približiti posjetiteljima, naročito djeci, tradicionalan pristup zemljoradnji. Na lokaciji su također smiješteni i muzej na otvorenom, veliko prirodno dječje igralište te jezero-akumulacija za navodnjavanje nasada.

NARUČITELJ:

Agro kotari d.o.o.

VRSTA PROJEKTA:

idejni projekt

GODINA:

2014.

AUTORI:

Kaja Šprljan Bušić
Nataša Fiolica

LOKACIJA:

Biljane

Biljane Donje

Hrvatska